Jamaican Recall : Mwanamke Mwfrika / African Woman (African Woman Abroad LP – Very Rare Ariwa – 1982)

      Jamaican Recall : Mwanamke Mwfrika / African Woman (African Woman Abroad LP - Very Rare Ariwa - 1982)